อบรมหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย. โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี