โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เรียนเชิญ คุณธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“ใช้เทคโนโลยีอย่างไร ให้มีตัง ใช้หลังเลิกเรียน” ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.