แข่งขัน Line Tracking Robot Contest 2018 ระดับประเทศ ณ ม.ศรีปทุม บางเขน

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน นำโดย อาจารย์ธงชัย พรชัยสุทธิ และนักศึกษา DC 1/2 ได้เข้าร่วมงานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการเรื่องการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบบสมองกลอัจฉริยะ SPU Engineering Challenge : Line Tracking Robot WORKSHOP …ก้าวแรกสู่การเป็นนักประดิษย์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล Engineering Achierement Award รับเหรีญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 1.500 บาท