พฤติกรรมข้ามวัฒนธรรม Cross Culture โดย อ.สร้อยนภา พันธ์คง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อ.สร้อยนภา พันธ์คง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ในหัวข้อบรรยาย "พฤติกรรมข้ามวัฒนธรรม Cross Culture" โดยมีนักศึกษารอบพิเศษและรอบปกติเข้าร่วมฟังบรรยาย ในรายวิชาพฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมพร้อมมิตร อาคารจุลรัศมิ์