พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง บริษัท​ สุวรรณชาด​ จำกัด​ ใน​พระบรม​ราชูปถัมภ์​ กับ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันพฤหัสบดี​ที่ 17 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน