นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยวเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร ได้เข้ารอบที่ 2 10 ทีมสุดท้าย

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนำนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขางานการท่องเที่ยวเข้าแข่งขันการตอบปัญหาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร ได้เข้ารอบที่ 2 10 ทีมสุดท้าย นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ และ ขอกำลังใจจากทุกท่านต่อไป