ภาควิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางบัญชี ในงานครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนามทร.พระนคร ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

ภาควิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางบัญชี ในงานครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนามทร.พระนคร ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ1 ทีม (1ใน 10)ได้แก่นายยุทธนา แสงสว่างและนางสาวชิดชนก วงศ์ทองทิพย์ได้รางวัลเหรียญเงินและได้รางวัลชมเชยคือนางสาวอภิญญา สุทธิเรืองวงศ์และนายพงศพัค แย้มกลีบ??