ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญ คุณธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“การถ่ายภาพให้สวย ด้วยสมาร์ทโฟน”

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนเชิญ คุณธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ“การถ่ายภาพให้สวย ด้วยสมาร์ทโฟน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมพร้อมฉวี