ภาควิชาการบัญชีนำนักเรียนปวช.3 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 33 ได้เหรียญทอง 2 ได้เหรียญเงิน 2

ภาควิชาการบัญชีนำนักเรียนปวช.3 ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 33 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม ผลปรากฎว่าน.ส.มินทรา ทวิชพงศ์ธร และน.ส.อารยา ชาญใบพัด ห้อง3/1ได้เหรียญทอง และนายภูวนาท แสงสุรัตน์ ห้อง3/1 น.ส.ชุติกาญจน์ ไตรธนาภัทร์และน.ส.นิดา สิทธิมงคล ห้อง3/2 ได้เหรียญเงิน