รับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจ..