ภาควิชาการบัญชีนำนักเรียนปวส.2ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 33 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1

ภาควิชาการบัญชีนำนักเรียนปวส.2ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 33 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม ผลปรากฎว่าน.ส.อภิญญา สุทธิเรืองวงศ์ ห้องDA2/3ได้เหรียญทอง นายพงศพัค แย้มกลีบ ห้องDA2/3ได้เหรียญเงินและน.ส.นภัสสร เกียรติยศวีรกุล ห้องDA2/3 ได้เหรียญทองแดง