ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประเภทการตัดสินใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาการบัญชี นายยุทธนา แสงสว่าง น.ส.ชิดชนก วงศ์ทองทิพย์และน.ส.กาญจนา ขุนพินิจที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประเภทการตัดสินใจ