ภาควิชาการตลาดและภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชา การตัดสินใจทางธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยรวม 83.67 คะแนน

ภาควิชาการตลาดและภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชา การตัดสินใจทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง คะแนนเฉลี่ยรวม 83.67 คะแนน