อ.นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ และ อ.นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ นำนักเรียน นักศึกษา คว้าเหรียญทอง 4 เหรียญทอง

อ.นุชรีย์ คล้อยแสงอาทิตย์ และ อ.นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ผลการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญทอง