วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภาควิชาบริหารการตลาดนำนักเรียนชั้นปวช.2และปวช.3 สาขาการตลาดไปทัศนศึกษา

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภาควิชาบริหารการตลาดนำนักเรียนชั้นปวช.2และปวช.3 สาขาการตลาดไปทัศนศึกษาที่ การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดพัทยา และศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจวิถีชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี