กิจกรรมงานไหว้ครู รอบปกติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมงานไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันประดิษฐ์พานไหว้ครู และส่งเข้าประกวด เป็นกิจกรรมที่ระลึกถึงบุญคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนวิชา งานนี้จัดที่หอประชุมพร้อม-ฉวี โดยแบ่งเป็นรอบๆ มี ปวช.1, ปวช.2-3, และ ปวส.1-2 และยังมีศิษย์เก่าของเราที่จบไปแล้วได้มาร่วมกิจกรรมวันครููอีกด้วย