โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรม​เปิดโลกทัศน์​สู่วิชาชีพ​ ปีการศึกษา​ 2/2561

โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรม​เปิดโลกทัศน์​สู่วิชาชีพ​ ปีการศึกษา​ 2/2561 วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง​ เข็มทิศของชีวิต​ บรรยายโดย คุณณัฐพล​ เข็มแดง​ นักธุรกิจขนาดย่อม​ ในนาม​ ข้าวกล่องสัมมนา​