กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ "English makes you all trendy" โดย อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง

โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ "English makes you all trendy" โดย อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม