ภาควิชาการบัญชีจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพ (บัญชี)

ภาควิชาการบัญชีจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่อาชีพ (บัญชี) ในโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา โดยวิทยากรจาก ม.ศรีปทุม อาจารย์รังสรรค์ สังคะภูติ และ อาจารย์กิตติยา ในหัวข้อ”นักบัญชียุคดิติทัล" เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62