โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ชุมชนลานมะขาม

โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำผลงาน นักเรียน นักศึกษา การตกแต่งกระเป๋าผ้า และการทำน้ำสมุนไพร แจกให้ชุมชน ณ ชุมชนลานมะขาม บ้านหม้อ 16 กุมภาพันธ์ 2562