ราชดำเนินนสร้างสรรค์สัญจร กิจกรรมคอมพิวเตอร์สัญจรและไอทีสัญจร ณ ลานมะขาม บ้านหม้อ

โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร กิจกรรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สัญจรและไอทีสร้างสรรค์สัญจร จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมเกมส์ ณ ชุมชนลานมะขาม บ้านหม้อ เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562