เปิดโลกทันศสู่วิชาชีพสาขาการตลาด เรื่องศิลปการขายยุกต์ 5G 18 กค 62 ณ หอประชุม พร้อมฉวี โดยวิทยากร อาจารย์ประกาศ ปาวาทองสว่าง/อาจารย์ณัฐพร มาประชา

เปิดโลกทันศสู่วิชาชีพสาขาการตลาด เรื่องศิลปการขายยุกต์ 5G 18 กค 62 ณ หอประชุม พร้อมฉวี โดยวิทยากร อาจารย์ประกาศ ปาวาทองสว่าง/อาจารย์ณัฐพร มาประชา