ปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษา​ ระบบทวิภาคี​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ วันพุธที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562

ปฐมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษา​ ระบบทวิภาคี​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ วันพุธที่​ 26​ มิถุนายน​ 2562