ยินดีต้อนรับMiss Ta Thi Que Vien และ Miss Ho Thi Ngoc Hanh นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ยินดีต้อนรับMiss Ta Thi Que Vien และ Miss Ho Thi Ngoc Hanh นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2562