ภาควิชาการตลาดได้นำนศ.Dm1/6 ร่วมขบวนแห่งเทียน/ ถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดสังข์กระจาย