กิจกรรมงานไหว้ครู ปวส. รอบวันอาทิตย์

กิจกรรมงานไหว้ครู สัมมนา นักศึกษาระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561