ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ Winsor Suites Hotel Sukhumvit 20

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ Winsor Suites Hotel Sukhumvit 20 ในรายวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมการโรงแรม รายวิชาการจัดการงานส่วนหน้า และ รายวิชาการดำเนินงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีอ.สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาฯ และ อ.รังสิมา มั่นใจอารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสาขา ควบคุมและดูแลไปในครั้งนี้