ภาควิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ภาควิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธาน เปิดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มีโครงการของนักเรียนระดับ ปวช. 15 โครงการ ระดับปวส. 9 โครงการ รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ และมีหน่วยงานภายนอกคือธนาคารออมสินมารับเปิดบัญชีให้กับนักเนียน นักศึกษาในวันนี้ด้วย