ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมแข่งขันภายในคอมพิวเตอร์การสร้าง​เว็บไซต์​

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมแข่งขันภายในคอมพิวเตอร์การสร้าง​เว็บไซต์​ในวันที่8​ ส.ค​ 2562 โดยมีนักเรียนและนักศึกษาระดับ​ปวช.และปวส.เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว