กิจกรรม Speech Contest ครั้งที่ 21 (ประกวดการพูดบทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)

กิจกรรม Speech Contest ครั้งที่ 21 (ประกวดการพูดบทสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) ณ บริเวณใต้อาคาร 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 14 สิงหาคม 2562