ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยท่านผู้จัดการมาเป็นประธาน เปิดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว มีโครงการของผู้เรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 โดยผลงาน แบ่งเป็นประเภท 1.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, 2.Sticker Line, 3.สื่อ Multimedia, 4. การ์ตูน Animation 3 มิติ, 5. ภาพยนตร์สั้น และ 6. เกมส์ ภาษา C รวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน