ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ให้กับนักเรียนปวช.2-3 สาขาคอมฯ ได้มองเห็นถึงการนำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปภายภาคหน้า ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ส.ค.62 ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนง.กลาง(EGAT Learning Center...)