แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฯ จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฯ จัดกิจกรรม Young Smart Start Up 2019 โดยมีท่าน ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ ของนักเรียน ระดับ ปวช.3​ และปวส.2​ วันที่​ 27​ สิงหาคม​ 2562