วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 9 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีนักศึกษาผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปรัชญา กู๋เจริญ นายรณกร ศักย์ศิวกร นายวิริยะ รอดูไสว