พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 โดยมี อ.ดุษฎี จุลชาตเป็นประธานในพิธี

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 โดยมีอ.ดุษฎี จุลชาตเป็นประธานในพิธี วันที่21ตุลาคม2562