แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ

ระดับปวช.1

ปวช.1/1A    https://forms.gle/BRAu2iiWXxSAa8Y2A

ปวช.1/2A   https://forms.gle/XpDi2gxCNvEqHNsp8

ปวช.1/3M    https://forms.gle/Cpt5NTxWZNUxniBB8

ปวช.1/4M    https://forms.gle/eXY9DuRW6MuNpeXN9

ปวช.1/5M    https://forms.gle/QXYVFhkxAPwKW8cs9

ปวช.1/6M    https://forms.gle/paPWZdUNNF77EK938

ปวช.1/7M    https://forms.gle/FY2SpSdWVzqXK2Cq7

ปวช.1/8C    https://forms.gle/cwLweoHL8ntzBCFJ8

ปวช.1/9C    https://forms.gle/4SNs2r9BRG1z1uMdA

ปวช.1/10C  https://forms.gle/d7QfUa33u5YkFEN36

ปวช.1/11C  https://forms.gle/zTo8ZSfHW668c42XA

ปวช.1/12E  https://forms.gle/pyAKmiduKvgfwWpN9

ปวช.1/13T  https://forms.gle/vKfQZy8vciYeueba6

ปวช.1/14H  https://forms.gle/fszFm2q5yTcfBerz5

ปวช.1/16C  https://forms.gle/bTo3FeB4xU3UxWLR9

ปวช.1/26/M https://forms.gle/tUfiAjrSE9AwLaej7

ระดับปวช.2

ปวช.2/1A    https://forms.gle/wN4hfXDehKWjCabp9

ปวช.2/2A    https://forms.gle/DtwWpYFTKBoCgPhg6

ปวช.2/3M    https://forms.gle/fFs5HwCfErn116dq8

ปวช.2/4M    https://forms.gle/5Sd53w7hRSqpvvbG8

ปวช.2/5M    https://forms.gle/1DWLJXWuNEapMRi39

ปวช.2/6M   https://forms.gle/U5aUnaBGqzUrQ9uN6

ปวช.2/7M    https://forms.gle/aqrJnPU1Kxtejhc38

ปวช.2/8C    https://forms.gle/wrBdSQsF5Mjjkz9n6

ปวช.2/9C    https://forms.gle/DgUXPAa7CuJniW7n6

ปวช.2/10C  https://forms.gle/yssLP1311b9eSARr6

ปวช.2/11C  https://forms.gle/deSZjdsga2dFU3a7A

ปวช.2/12E  https://forms.gle/KxmxZHKxndR7YY7P8

ปวช.2/13T   https://forms.gle/H1EQBqJeyCfMrt8e6

ปวช.2/14H   https://forms.gle/ar9BFrHVeFZa6gcGA

ปวช.2/15H   https://forms.gle/17ncTghbX9ib8VDs8

ปวช.2/26/M   https://forms.gle/ikKTMWRtEQpJfqCc7

ระดับปวช.3

ปวช.3/1A    https://forms.gle/hFowqYD7Gsksx7Vj7

ปวช.3/2A    https://forms.gle/mQRqSMcqGuXnYBKj7

ปวช.3/3M    https://forms.gle/ohvNuM3D5NsYFJrd9

ปวช.3/4M    https://forms.gle/zxnMDMrE48KdPms47

ปวช.3/5M    https://forms.gle/Ed1gSLduYUEywbc29

ปวช.3/6M    https://forms.gle/oZaUrJo9HcnvsPxe6

ปวช.3/7M    https://forms.gle/eoQLQ6JjjCrmxAk79

ปวช.3/8C   https://forms.gle/aKRrwuFUKgGtgWUP6

ปวช.3/9C   https://forms.gle/SxFYqVzRbpShAgNm6

ปวช.3/10https://forms.gle/Huzns8xYV9x92ae37

ปวช.3/11https://forms.gle/o2aFw8nS35CRfi4bA

ปวช.3/12C  https://forms.gle/F2onV8gVgV8DT6jM7

ปวช.3/13E  https://forms.gle/z4vNgCLUpKL86fK16

ปวช.3/14https://forms.gle/n4K4dAYj4PmdH1UB8

ปวช.3/15https://forms.gle/R2ksYEpH52zmw9ix8

ปวช.3/25/M  https://forms.gle/qS8QXMFigAqduD3GA

ระดับปวส.1

DC1/1   https://forms.gle/qCD3yKD2hcyT2U9p7

DC1/2   https://forms.gle/M2tKJhsMKHmnUScE7

DA1/3   https://forms.gle/5wz41NVffBkw7P8SA

DM1/4  https://forms.gle/MfysAgzaKoL6oxyU6

DM1/5   https://forms.gle/qnLbg1bb9oX2LtEdA

DM1/6    https://forms.gle/Fdofmk9RoqpsVMGF7

DT1/7    https://forms.gle/cPJsYY6S8p6ekNVh9

DH1/8    https://forms.gle/m6hN6irgJsra6EjU9

DF1/9   https://forms.gle/YjpEgTFvRaCF7MNu7

DIT1/10   https://forms.gle/hMLEJyPgCJ1wpPpV7

ระดับปวส.2

DC2/1   https://forms.gle/TUARioneto6tCXmg6

DC2/2  https://forms.gle/zugAMyF6QZD8rdhU8

DA2/3   https://forms.gle/aC6WbFqivW4k8f1LA

DM2/4  https://forms.gle/K84NEJ3vfWCfMMRz7

DM2/5  https://forms.gle/GGEJhz5idumi2hDs9

DM2/6   https://forms.gle/KyCtNd6HUcn8pWkK7

DF2/7   https://forms.gle/Sh7TbBem55XPGCCS8

DT2/8  https://forms.gle/d8Ui5BS6KFb6PgYH7

DH2/9   https://forms.gle/qMhBu6eD36Msggbn9

DIT2/10  https://forms.gle/T3uiY4YDwhhDAmrM9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทวิภาคี

ระดับปวช.1

ปวช.1/19R   https://forms.gle/YA9T3csqzovVxWwu8

ปวช.1/20R   https://forms.gle/zUDxVTM7zk7PHdLh7

ปวช.1/21ท  https://forms.gle/b178a49LbaoLrc8E6

ปวช.1/22https://forms.gle/3CazrwjqoiPAcccy9

ปวช.1/27R,1/27ก https://forms.gle/2Ma8hDKYE1jtHvtd6

ระดับปวช.2

ปวช.2/16R  https://forms.gle/KUWuyDT7aTKsnHHu7

ปวช.2/17https://forms.gle/y68kacJCMSDLMf9X6

ปวช.2/18ท  https://forms.gle/QJmgyZa3EitncFts7

ระดับปวช.3

ปวช.3/16R   https://forms.gle/yCtqXjr13Q1ZrtHo7

ปวช.3/17R  https://forms.gle/e96Q6xBcU9J2ps3Z8

ระดับปวส.1

ปวส.1/11R  https://forms.gle/3S5bqGzgA4eW8LgZ6

ปวส.1/12R   https://forms.gle/1bPTdhQghNSrf5fq5

ปวส.1/13ท   https://forms.gle/MTTWqjhcXVn2mwpAA

ปวส.1/18R https://forms.gle/5XEBu8CmkR3TZfFQ6

ระดับปวส.2

ปวส.2/11R   https://forms.gle/c2N1UhLDfb1FphRP7

ปวส.2/12  https://forms.gle/FRkShU7cNtETs7x79

ปวส.2/13  https://forms.gle/pPKEgfe2Uaouwdzo7

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคพิเศษ

ระดับปวส.1

ปวส.1/14C  https://forms.gle/qBgiwcjBLcqtryBN8

ปวส.1/15M* https://forms.gle/pyS5jQk6RjDwyg726

ปวส.1/16A,1/21A* https://forms.gle/5frP4PKKuxN1agHeA

ปวส.1/17T,1/20T* https://forms.gle/pHuiCK7YN3tx8ycM6

ปวส.1/22/M*  https://forms.gle/9f6TKiGFhn6uutUX6

ปวส.1/24/T* https://forms.gle/E3TV9LEg5XxDTavL6

ระดับปวส.2

ปวส.2/14C* https://forms.gle/Gx786HrxL7f26Mrh9

ปวส.2/15M* https://forms.gle/W9H9ZJmSdfb35EDG6

ปวส.2/16A,2/19* https://forms.gle/TzSDFxTZ9DkZ9mz47

ปวส.2/17T* https://forms.gle/nPoTRU277L2pbDBW9

ปวส.2/25/M* https://forms.gle/3imMR17MgVymnSxA8