รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าพบ ท่าน รองอธิการบดี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เข้าพบ ท่าน รองอธิการบดี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณในการรับ นศ.โควต้า เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562