วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กิจกรรม สัมมนานักเรียนใหม่. ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561