วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กิจกรรม สัมมนานักเรียนใหม่. ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561