Singha R-Intern

ขอประชาสัมพันธ์ให้ นศ. ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ของวิทยาลัย เข้าสอบคัดเลือกรอบ Online เข้าโครงการ Singha R-Intern ปีที่ 8 ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 นี้ รายละเอียดต่างๆ ตามแนบ