สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าแผนกทวิภาคี เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยเพื่อการทำความร่วมมือข้อตกลง MOU กับ Divana Spa

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าแผนกทวิภาคี เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยเพื่อการทำความร่วมมือข้อตกลง MOU ทวิภาคี สาขาวิชาการท่องเที่ยว กับ Divana Spa