ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมประกวดโครงการPIM Ai Junior Challenge 2020 ตอน My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมประกวดโครงการPIM Ai Junior Challenge 2020 ตอน My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน Computer Vision ผู้ช่วยอัจฉริยะวิเคราะห์คนหน้าประตูโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคาร Convention ชั้น3 Hall 1-6 สถสบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2