โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาการบัญชี กิจกรรมบัญชีสัญจรแนะนำวิธีการทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้ในครัวเรือนและแจกน้ำยาล้างจานฟรีให้ทดลองใช้และนำกลุ่มศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของนักศึกษาปวส.1 มาจำหน่ายน้ำผลไม้ ที่ชุมชนวัดอรุณ

โครงการราชดำเนินสร้างสรรค์สัญจร ภาควิชาการบัญชี กิจกรรมบัญชีสัญจรแนะนำวิธีการทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้ในครัวเรือนและแจกน้ำยาล้างจานฟรีให้ทดลองใช้และนำกลุ่มศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของนักศึกษาปวส.1 มาจำหน่ายน้ำผลไม้ ที่ชุมชนวัดอรุณ