โครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ (แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึประสบการณ์วิชาชีพ)

แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษากิจกรรมเปิดโลกทัศน์...สู่วิชาชีพหัวข้อเรื่อง​ "ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล​ สำเร็จได้ด้วยสมาธิและปัญญา"วิทยากร​ คุณลัคพงษ์​ เพิ่มพูล​ คุณกุลนารถ ทีปประพันธ์​ณี ทพ.ญ.เบญจม์ภัทร​ วงศ์ไพบูลย์ เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมจุลชาต