การสอบธรรมศึกษา เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

ภาพที่ 1 พระครูวิสุทธินพคุณ ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม กล่าวให้โอวาทแก่คณะอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ภาพที่ 2 เจ้าคณะแขวงเขตมีนบุรี พระครูอุดมจารุวรรณ มอบพระพุทธรูปให้ท่านผู้จัดการ อ.กฤษฎา จุลชาต ภาพที่ 3 เจ้าคณะแขวงเขตมีนบุรี พระครูอุดมจารุวรรณ มอบพระพุทธรูปให้พระครูวิสุทธินพคุณ ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ภาพที่ 4 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการสอบธรรมศึกษา 29 พ.ย.61 ภาพที่ 5 ท่านผู้จัดการ อ.กฤษฎา จุลชาต ถวายของที่ระลึกแด่ เจ้าคณะแขวงเขตมีนบุรี ภาพที่ 6 ท่านผู้จัดการ อ.กฤษฎา จุลชาต ถวายของที่ระลึกแด่ พระครูวิสุทธินพคุณ