ภาควิชาการบัญชี นำนักเรียนระดับปวช.2-3 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์จำกัด และตลาดร้อยปี สามชุก

ภาควิชาการบัญชี นำนักเรียนระดับปวช.2-3 สาขางานบัญชีมาทัศนศึกษาดูสถานประกอบการ บริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์จำกัด และตลาดร้อยปี สามชุกจ.สุพรรณบุรี