การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565