กิจกรรม Young Innovator Start up สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับปวช.3 และระดับ ปวส.2

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรม Young Innovator Start up สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับปวช.3 และระดับ ปวส.2 ณ ลานทักษะวิชาการ ใต้อาคาร 4