กิจกรรม “ทานข้าวฟรี ดนตรีเพราะ” เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 85 ปี ของท่านอาจารย์ดุษฎี จุลชาต (ผู้รับใบอนุญาต)

บรรยากาศกิจกรรม “ทานข้าวฟรี ดนตรีเพราะ” ที่ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ฟรี! ทั้งโรงอาหารเล็ก และ โรงอาหารใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 85 ปี ของท่านอาจารย์ดุษฎี จุลชาต (ผู้รับใบอนุญาต) ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมอวยพรและฉลองงานวันเกิด ด้วยการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันทั้งวิทยาลัยฯ ฟรี ภายใต้ Concept "พ.ร.พวกเรา ทานข้าวด้วยกันมั้ย" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566