กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26- 29 กันยายน 2566 ณ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เรียบง่าย ได้ความรักความอบอุ่นจากครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่ผูกพันกันมาตลอดระยะเวลาที่เรียนมา และได้ร่วมเล่นกิจกรรมและเล่นน้ำทะเลร่วมกับเพื่อนในห้องและทำประโยชน์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาด นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากการแวะดูงานจากกลุ่มบ้านหัตถกรรมไม้กวาด ทั้งนี้วิทยาลัยฯ เต็มใจและตั้งใจจัดกิจกรรมดีดี ส่งท้ายก่อนจะแยกย้ายไปเติบโต ขอให้ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังจะกลายเป็นศิษย์เก่ารุ่นต่อไปรักและระลึกถึงสถาบันตลอดไป